Pflueger President XT Spinning Reel

Pflueger President XT Spinning Reel

25
25
PRESXTSP25
 • Mono capacity YD/LB: 220/2, 110/4, 90/6
 • Max Drag lb:8lb
 • Gear ratio: 5:2:1
 • Weight 6.60
 • Retrieve rate: 22.4"/57cm
Price: $79.95
30
30
PRESXTSP30
 • Mono capacity YD/LB: 255/4, 145/6, 130/8
 • Max drag lb: 10lb
 • Gear ratio: 6:2:1
 • Weight: 7.60
 • Retrieve weight: 31"/79cm
Price: $79.95
35
35
PRESXTSP35
 • Mono capacity YD/LB: 230/6, 185/8, 155/10
 • Max drag lb: 12lb
 • Gear ratio: 6:2:1
 • Weight: 9.10
 • Retrieve rate: 35"/89cm
Price: $79.95
40
40
PRESXTSP40
 • Mono capacity YD/LB: 285/8, 230/10, 195/12
 • Max drag lb: 14lb
 • Gear ratio: 6:2:1
 • Weight: 10.10
 • Retrieve rate: 38"/97cm
Price: $79.95
Loading...